Trwa ładowanie strony...

Ogólne Warunki Handlowe

1. SNIPES CLIQUE

1.1 Wstęp
1.2 Członkostwo
1.3 SNIPES CLIQUE
1.4 COINS, HEARTS & Levels
1.5 Zmiana lub rezygnacja z członkostwa
1.6 Ograniczenia odpowiedzialności
1.7 Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji
1.8 Kontakt

 

2. SNIPES App

2.1 Akceptacja warunków użytkowania
2.2 Specyfikacja działania
2.3 Rejestracja
2.4 Stosowanie przez nieletnich
2.5 Przesyłanie treści
2.6 Przyznawanie praw - SNIPES App
2.7 Niedozwolone treści i niedozwolone użycie
2.8 Zgłaszanie i usuwanie treści budzących zastrzeżenia
2.9 Wymagane uprawnienia urządzenia
2.10 Technologie śledzenia i analizy
2.11 Usuwanie treści i konta
2.12 Twoja odpowiedzialność
2.13 Nasza odpowiedzialność
2.14 Zakończenie
2.15 Zmiany w warunkach użytkowania

 

SNIPES CLIQUE

 1. Wstęp

  1. Witamy w SNIPES CLIQUE (zwanym dalej "CLIQUE"), programie lojalnościowym firmy SNIPES SE. Rejestrując się na stronie snipes.pl lub w aplikacji SNIPES, zgadzasz się na nasze warunki użytkowania.

  2. Twoje członkostwo jest bezpłatne i nie jest związane z żadnym zakupem.

  3. Jako członek CLIQUE możesz zbierać COINS i HEARTS, które kwalifikują Cię do różnych poziomów, a także otrzymujesz dostęp do ofert, usług, wydarzeń i wielu innych, w których możesz uczestniczyć, organizowanych przez SNIPES lub firmy partnerskie SNIPES. Więcej informacji o aktualnych nagrodach i ofertach znajdziesz na swoim koncie na stronie snipes.pl lub w aplikacji SNIPES. Będziemy wysyłać Ci informacje o Twoich COINS i HEARTS, statusie Twojego poziomu i inne informacje dotyczące Twojego Członkostwa, chyba że zrezygnujesz z takich wiadomości poprzez odznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji, zmianę ustawień swojego profilu, wypisanie się z wiadomości lub skontaktowanie się z obsługą klienta.

  4. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez SNIPES znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 2. Członkostwo

  1. Z CLIQUE mogą korzystać osoby prywatne, które nie działają jako przedstawiciele firmy lub jako resellerzy oraz posiadają aktualny i ważny adres e-mail. Minimalny wiek to 18 lat lub 16 lat za zgodą rodziców, opiekunów prawnych lub przedstawiciela ustawowego. SNIPES zastrzega sobie prawo do zażądania pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody. Pracownicy, dyrektorzy i przedstawiciele SNIPES mogą zostać Członkami, ale mogą być wykluczeni z niektórych ofert.

    

  2. Rejestrując się potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub ukończone 16 lat i posiadasz zgodę rodziców, opiekunów prawnych lub przedstawicieli ustawowych. Potwierdzasz również, że zgadzasz się na te warunki.
    

 3. SNIPES CLIQUE

  1. SNIPES CLIQUE to Program Lojalnościowy i jest ograniczony do zakupów dokonywanych w sklepach SNIPES oraz online na stronie snipes.pl lub w aplikacji SNIPES App. COINS i HEARTS można zbierać robiąc zakupy lub wykonując inne działania związane z nagrodami, o których SNIPES informuje od czasu do czasu. Pamiętaj, że nie będziesz zbierać monet przy zakupie Kart Podarunkowych i przy opłatach za wysyłkę.  

  2. Zebrane COINS i HEARTS są ważne tylko dla Ciebie i nie mogą być przekazane innej osobie lub innemu członkowi.
    

  3. W każdej chwili możesz anulować swoje Członkostwo, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta SNIPES za pośrednictwem poczty elektronicznej i inicjując swoją rezygnację. Jeśli anulujesz swoje członkostwo, wszystkie pozostałe COINS i HEARTS, jak również poziom statusu na Twoim koncie wygasną.
    

 4. COIN, HEARTS & Levels

  1. COINS

   COINS można zbierać przy zakupach w ramach SNIPES CLIQUE. Przy każdym zakupie w sklepach SNIPES, online na snipes.com lub w aplikacji zbierasz COINS od wartości towaru (bez kosztów wysyłki). Za każde wydane pełne euro otrzymujesz pięć monet (1 zł = 5 COINS). Możesz również otrzymywać COINS, zapisując się do newslettera SNIPES oraz uczestnicząc w specjalnych promocjach, o których informujemy za pośrednictwem newslettera SNIPES, aplikacji SNIPES lub w inny sposób.

   W przypadku zakupów, COINS zostaną zapisane na konto dopiero po upływie 30-dniowego okresu zwrotu. COINS są przechowywane na Twoim koncie do momentu ich zaksięgowania. COINS przeznaczone na zakup przedmiotu zostaną ponownie odjęte z Twojego konta, jeśli anulujesz zakup, za który otrzymałeś dane COINS. COINS można wymienić w połączeniu z innymi metodami płatności za zakupy w sklepie SNIPES lub na snipes.pl . Jeden COIN równa się jednemu groszowi i działa jak bezpośredni rabat (1 COIN = 0,01 PLN). Korzyść z rabatu COINS jest dzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkie pozycje zakupu. Minimalna liczba COINÓW używanych online to 10. W sklepie nie można określić ilości używanych COINÓW; tutaj wszystkie istniejące COINY są automatycznie wykorzystywane, o ile nie przekraczają 70% wartości zakupu. Odpowiednia zniżka na poszczególne pozycje zakupu pozostaje ważna, nawet jeśli niektóre pozycje zakupu zostaną zwrócone. COINS obowiązują na przedmioty regularne, przedmioty przecenione, inne kolekcje specjalne i mogą być łączone z innymi promocjami. COINS nie mogą być użyte do zakupu kart podarunkowych SNIPES. COINS nie mogą być również wykorzystane do pokrycia kosztów wysyłki.

   COINS nie przynoszą odsetek i nie są wypłacane w gotówce.

   COINS są ważne przez minimum 12 miesięcy i maksimum 24 miesiące od momentu ich zaksięgowania za dany zakup lub promocję, od momentu ich uaktywnienia. W okresie zwrotu wynoszącym 30 dni COINS pojawiają się już na Twoim koncie wyszarzone, ale nie mogą być jeszcze wykorzystane. COINS, które nie zostały wykorzystane po ich dopisaniu, tracą ważność najwcześniej po 12 miesiącach, a najpóźniej po 24 miesiącach (w dniu 31.12. roku kalendarzowego) i nie mogą być już wymienione.

   COINS można wybrać w sklepie internetowym na stronie snipes.com oraz w aplikacji SNIPES bezpośrednio w procesie płatności i wtedy zaczynają obowiązywać jako bezpośredni rabat. Można je również wykorzystać do zakupów w sklepach SNIPES w Niemczech, pokazując kod kreskowy w aplikacji SNIPES. Przy realizacji COINS mogą obniżyć wartość zakupu maksymalnie o 70%. W przypadku wykorzystania w sklepie, wszystkie zaoszczędzone COINS muszą zostać umorzone, jednak nie mogą one przekroczyć 70% wartości towaru. Pozostała kwota musi być zapłacona inną metodą płatności. W przypadku zwrotu, COINS za odpowiedni przedmiot zostanie zwrócony.  

  2. HEARTS

   HEARTS można zbierać poprzez różne aktywności w ramach członkostwa w SNIPES CLIQUE. Można je obejrzeć tutaj: snipes.pl/clique

   Ponadto możliwe jest zbieranie HEARTS poprzez udział w specjalnych promocjach, które są komunikowane za pośrednictwem newslettera SNIPES, aplikacji SNIPES lub w inny sposób.

   HEARTS są zazwyczaj przyznawane natychmiastowo i można je sprawdzić za pośrednictwem swojego konta w aplikacji SNIPES oraz na stronie snipes.com. Zebrane SERWISY nie tracą ważności i mogą być zbierane w sposób ciągły przy wyżej wymienionych działaniach.
    

  3. SNIPES CLIQUE Levels

   COINS i HEARTS, które zbierasz, liczą się do osiągnięcia różnych poziomów. Rozróżnia się poziomy "CROWD", "CREW" i "CORE". Im wyższy poziom, tym więcej korzyści otrzymujesz. Aktualne korzyści z poszczególnych poziomów można zobaczyć tutaj: SNIPES CLIQUE.
    

  4. CROWD

   Kiedy zapisujesz się jako nowy członek, jesteś częścią CROWD. Zaczynając w CROWD, musisz zbierać COINS i HEARTS, aby osiągnąć kolejne poziomy.
    

   CREW

   Gdy na swoim koncie zgromadzisz co najmniej 7500 COINS i 250 HEARTS, osiągniesz poziom CREW. Zawsze utrzymasz ten poziom przez co najmniej 12 miesięcy, nawet jeśli spadniesz poniżej wymaganej do tego minimalnej liczby monet poprzez wykorzystanie lub wygaśnięcie COINS. Jeśli na Twoim koncie nie ma wystarczającej ilości COINÓW i/lub HEARTÓW przez ponad 12 miesięcy, zostaniesz zdegradowany do następnego niższego poziomu.
    

   CORE

   Po zebraniu na swoim koncie co najmniej 25 000 monet i 1 1500 serc osiągasz poziom podstawowy. Poziom ten będzie zawsze utrzymywany przez co najmniej 12 miesięcy, nawet jeśli w wyniku wykorzystania lub wygaśnięcia COINS zabraknie minimalnej wymaganej do tego liczby COINS. Jeśli na Twoim koncie nie będzie wystarczającej liczby COINS i/lub HEARTS przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, zostaniesz zdegradowany do następnego, niższego poziomu..
    

 5. Zmiana lub anulowanie programu lojalnościowego SNIPES

  1. W każdej chwili możesz zrezygnować z członkostwa. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Twoje konto klienta będzie nadal istnieć bez możliwości zbierania coinów.  

  2. Jeśli anulujesz swoje członkostwo, wszystkie pozostałe COINS i HEARTS oraz Twój status na koncie wygasną.
    

  3. SNIPES może w dowolnym momencie i według własnego uznania zakończyć, zmodyfikować, ograniczyć lub zawiesić Program Lojalnościowy SNIPES i/lub Regulamin, jeśli wymagają tego zmiany w prawie, zmiany w usługach oferowanych przez SNIPES lub wprowadzenie nowych usługJeśli anulujesz swoje członkostwo, wszystkie pozostałe COINS i HEARTS oraz Twój status na koncie wygasną. Zmiana ta wejdzie w życie po upływie 14 dni roboczych od dnia, w którym zostałeś o niej powiadomiony online, e-mailem, aplikacją (lub kombinacją tych sposobów). Jeśli nie akceptujesz zmian, masz prawo do anulowania swojego członkostwa.
    

  4. Wszelkie udowodnione nadużycia w Programie Lojalnościowym SNIPES, udowodnione lub zasadnie domniemane oszustwa, nieprzestrzeganie Warunków Ogólnych, brak aktywności Członka przez okres dłuższy niż 24 miesiące, fałszywe oświadczenia lub zachowania szkodliwe dla interesów SNIPES mogą skutkować pozbawieniem Członka i dalszego uczestnictwa w Programie Lojalnościowym SNIPES. Jeśli Twoje członkostwo zostanie cofnięte, wszystkie Coins i Hearts w zakładce "Konto" automatycznie wygasną.
    

 6. Ograniczenia odpowiedzialności

  1. SNIPES nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki systemu lub awarie Członkostwa SNIPES ani za ich skutki. Firma SNIPES nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z zawieszenia, modyfikacji, zakończenia lub w związku z Członkostwem w SNIPES, z wyjątkiem sytuacji, w których odpowiedzialności nie można wykluczyć na mocy obowiązującego prawa.  

 7. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji

  1. Niniejsze Warunki korzystania z serwisu podlegają prawu niemieckiemu. Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami użytkowania lub uczestnictwem w członkostwie SNIPES CLIQUE będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Niemczech.  

 8. Kontakt

  1. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SNIPES CLIQUE, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta SNIPES pod numerem 800 696 009 (połączenie bezpłatne). Wszelką korespondencję dotyczącą członkostwa w SNIPES należy przesyłać na następujący adres e-mail: onlineservice-pl@SNIPES.com onlineservice-pl@SNIPES.com  SNIPES App

  Aplikacja SNIPES Aplikacja SNIPES jest ofertą firmy SNIPES SE. Poniżej znajdują się Warunki korzystania z aplikacji SNIPES. Zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji! Regulują one zasady korzystania z aplikacji mobilnych (iOS i Android) oraz wszystkich dostępnych w nich usług (zwanych dalej SNIPES App"" lub ""aplikacją mobilną"").".

 1. Akceptacja warunków użytkowania

  1. Aby móc w pełni korzystać z aplikacji SNIPES, musisz się najpierw zarejestrować. Rejestrując konto akceptujesz warunki użytkowania.

 2. Specyfikacja działania

  1. Aplikacja SNIPES oferuje spersonalizowany sposób tworzenia treści, łączenia się, interakcji, odkrywania i dzielenia się, obok sklepu internetowego i naszego programu lojalnościowego SNIPES CLIQUE. W aplikacji SNIPES jako zarejestrowany użytkownik możesz publicznie wyświetlać i udostępniać zdjęcia i filmy swoich stylizacji, oznaczać przedmioty i wydarzenia, wchodzić w interakcje z treściami innych użytkowników oraz korzystać z innych oferowanych przez nas usług.

   Mamy prawo do dostosowania lub zaprzestania świadczenia naszych usług w dowolnym momencie, o ile jest to uzasadnione. Nie ma uprawnień do udostępnienia konta, określonej pojemności uploadu czy bezbłędnej i nieprzerwanej dostępności aplikacji mobilnej.
    

 3. Rejestracja

  1. Aby móc w pełni korzystać z aplikacji SNIPES, należy się najpierw zarejestrować. Rejestrując się, akceptujesz nasz regulamin i politykę prywatności oraz automatycznie stajesz się częścią naszego programu lojalnościowego SNIPES CLIQUE, więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji "SNIPES CLIQUE". 2 SNIPES CLIQUE.
   Przy rejestracji możesz dowolnie wybrać swoją nazwę użytkownika. Nie można tego zmienić po tym fakcie.
   Wszystkie informacje, które podajesz nam w trakcie rejestracji i innej komunikacji muszą być kompletne i poprawne. Twoje konto jest ważne tylko dla Ciebie osobiście, tzn. nie możesz przekazać swojego konta komuś innemu lub pozwolić komuś innemu na korzystanie z niego.
    

 4. Stosowanie przez nieletnich

  1. Aby korzystać z aplikacji SNIPES, musisz mieć ukończone 16 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Rejestrując się, potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią lub, jeśli jesteś niepełnoletni, że Twoi rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na korzystanie z witryny. W każdej chwili możemy zażądać od Ciebie potwierdzenia tej zgody. Rodzice, którzy wyrazili zgodę, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci w ramach obowiązującego prawa i odpowiadają za ich niewłaściwe postępowanie oraz wszelkie szkody z niego wynikające. Informacja dla rodziców: platforma może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.  

 5. Przesyłanie treści

  1. Przesyłając zdjęcia i/lub zamieszczając filmy ("Zawartość"), użytkownik gwarantuje, że taka Zawartość nie narusza naszych Warunków użytkowania i obowiązujących przepisów prawa oraz że ma prawo udostępnić nam taką Zawartość do wykorzystania w zakresie określonym poniżej. Użytkownik zawsze zachowuje kontrolę nad swoją Treścią i może w każdej chwili zdecydować o usunięciu zamieszczonej przez siebie Treści.
   Po przesłaniu sprawdzamy treści przesłane przez Ciebie i innych użytkowników pod kątem potencjalnych naruszeń prawa i treści niedopuszczalnych (patrz punkt 3.7 i punkt 3.8). Jeśli stwierdzimy naruszenie naszych wytycznych, odpowiednie zdjęcia i/lub filmy zostaną usunięte i nie będą publikowane publicznie.  

 6. Przyznawanie praw - SNIPES App

  1. Jeśli zamieszczasz treści, udzielasz nam niewyłącznego prawa do korzystania z nich na całym świecie i bezpłatnie dla SNIPES SE, tj. do zintegrowania ich z naszą stroną internetową i aplikacją oraz do uczynienia ich publicznie widocznymi, możliwymi do odnalezienia i pobrania. Obejmuje to prawo do przechowywania Twoich treści w tych celach, ich technicznego odtwarzania, uzupełniania informacjami (meta danymi, hashtagami, słowami kluczowymi itp.), rozpowszechniania, publicznego udostępniania, publicznego odtwarzania, edycji (np. poprzez zmianę rozdzielczości obrazu) oraz łączenia z innymi treściami. To prawo do korzystania jest niewyłączne, tzn. zachowujesz prawo do udostępniania swoich zdjęć na innych platformach i oferowania ich do licencjonowania.
   Udzielasz nam również prawa do korzystania ze zdjęć i filmów, które zamieściłeś w aplikacji SNIPES na innych portalach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Pinterest, Google Plus i Instagram), tj. w szczególności do ich pokazywania, udostępniania, polubienia i komentowania.
   W każdej chwili można zakończyć przyznawanie praw na przyszłość poprzez usunięcie odpowiedniego zdjęcia. Zdjęcia, które zostały już udostępnione w innych sieciach społecznościowych, nie są automatycznie usuwane i dlatego mogą być nadal wykorzystywane. Więcej informacji znajdziesz w punkcie "12. Usuwanie treści i konta".  

 7. Niedozwolone treści i niedozwolone użycie

  1. Treści lub postępowanie naruszające prawa osób trzecich, łamiące obowiązujące przepisy lub Zasady Społeczności SNIPES App są niedozwolone w Aplikacji SNIPES. Obejmuje to w szczególności:  

   - Treści pornograficzne, obraźliwe lub rasistowskie, jak również treści naruszające przepisy o ochronie dzieci lub młodzieży
   - Treści zawierające broń, przemoc lub narkotyki
   - Treści, których nie stworzyłeś samodzielnie lub które zostały skopiowane w całości lub w części bez zgody odpowiedniego autora innych chronionych utworów lub materiałów, lub które w inny sposób naruszają lub łamią prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz wszelkie inne prawa osób trzecich.
   - Treści, które naruszają nasze Zasady Wspólnoty jak również wszelkie formy spamowania lub innych nękających zachowań.

   Sprawdzamy przesłane treści od Ciebie i innych użytkowników pod kątem potencjalnych naruszeń prawa i niedopuszczalnych treści oraz zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.  

 8. Zgłaszanie i usuwanie treści budzących zastrzeżenia

  1. Sprawdzamy treści zamieszczane przez Ciebie i innych użytkowników pod kątem potencjalnych naruszeń prawa i treści niedopuszczalnych. Treści naruszające nasz regulamin będą przez nas usuwane. Jeśli mimo to odkryjesz w aplikacji SNIPES treści, które Twoim zdaniem naruszają prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich, zawierają treści pornograficzne lub treści gloryfikujące przemoc lub naruszają nasze warunki użytkowania, możesz w każdej chwili zgłosić to za pośrednictwem aplikacji. Sprawdzimy zgłoszenie i natychmiast usuniemy niedopuszczalne treści. Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego zablokowania treści zgłoszonych jako niedopuszczalne do czasu uzyskania wyniku naszego przeglądu oraz do ich usunięcia według własnego uznania

 9. Wymagane uprawnienia urządzenia

  1. Komunikaty

   Uprawnienie "Wiadomości" pozwala nam na wysyłanie powiadomień push. Wraz z odpowiednim upoważnieniem wyrażasz zgodę na to, abyśmy mogli powiadamiać Cię za pomocą wiadomości push. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę w ustawieniach swojego urządzenia.  

  2. Telefon

   Upoważnienie "Telefon" pozwala na kontakt z naszym telefonicznym biurem obsługi klienta (800 - 696 - 009). Połączenie z niemieckiej sieci stacjonarnej jest bezpłatne, połączenia z telefonów komórkowych różnią się. Warunki znajdują się w cenniku operatora telefonii komórkowej.  

  3. Standort

   Uprawnienie "Lokalizacja" umożliwia ułatwienie wprowadzania pól formularza związanych z lokalizacją poprzez automatyczne określanie aktualnej lokalizacji użytkownika na podstawie jego urządzenia i przekazywanie jej do odpowiedniego pola formularza.  

  4. Zdjęcia i filmy

   Uprawnienie "Zdjęcia i filmy" pozwala na udostępnianie swoich stylizacji w formie zdjęć lub filmów w aplikacji SNIPES. Zdjęcia i filmy są rejestrowane tylko wtedy, gdy użytkownik sam aktywnie korzysta z tej funkcji.  

 10. Technologie śledzenia i analizy

  1. Google Analytics

   Aplikacja SNIPES korzysta z "Google Analytics", usługi analitycznej, produktu firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics umożliwia analizę korzystania z aplikacji przez użytkowników. Informacje o korzystaniu przez Państwa z tej aplikacji są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W ramach anonimizacji Twojego adresu IP w Google Analytics SDK, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem w ramach aplikacji. W imieniu operatora tej aplikacji Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z aplikacji przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w aplikacji oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z aplikacji na rzecz operatora aplikacji.  

  2. Google Firebase

   Aplikacja SNIPES wykorzystuje do analizy i indywidualnego odtwarzania powiadomień push "Google Firebase", produkt firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Aplikacja wykorzystuje usługę "Google Firebase Cloud Messaging (FCM)" do odbierania powiadomień push. W tym celu podczas logowania do serwisu generowany jest unikalny ciąg identyfikacyjny, który umożliwia wysyłanie wiadomości do konkretnego urządzenia.

   Więcej informacji o Google Inc. i usługach Google można znaleźć pod adresem: www.google.com. Politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.  

  3. adjust

   Aplikacja SNIPES wykorzystuje narzędzie do analizy użytkowania aplikacji "adjust", produkt firmy adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin. Gdy klient zainstaluje aplikację SNIPES, dostosuj ją, przechowując dane dotyczące instalacji i zdarzeń z Twojej aplikacji na iOS lub Android. Pozwala nam to zrozumieć, jak nasi użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi aplikacjami. Pozwala nam to również analizować i ulepszać nasze mobilne kampanie reklamowe. Do tej analizy adjust wykorzystuje zanonimizowany identyfikator IDFA lub Google Advertising ID, a także Twój zanonimizowany adres IP i MAC. Zanonimizowane dane są jednostronnie zanonimizowane, tzn. nie jest możliwe zidentyfikowanie Ciebie lub Twojego urządzenia mobilnego. Jeśli nie chcesz, aby Twój identyfikator IDFA lub Google Advertising ID był zbierany, możesz wyłączyć śledzenie reklam w ustawieniach swojego urządzenia. Na urządzeniach Apple opcję wyłączenia znajdziesz w zakładce "Ustawienia" "Prywatność" "Reklamy" "Brak śledzenia reklam". Na urządzeniach z Androidem opcję dezaktywacji można zwykle znaleźć w "Ustawieniach" "Google" "Reklamy" "Wyłącz spersonalizowane reklamy".

  4. Amazon Rekognition

   Aplikacja SNIPES wykorzystuje narzędzie do analizy obrazu i wideo "Amazon Rekognition", produkt firmy Amazon Web Services Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA ("AWS"). Po przesłaniu treści przez użytkownika, aplikacja wykorzystuje Amazon Rekognition do identyfikacji zawartych w nich obiektów, osób, tekstów, scen i aktywności. Korzystając z usługi świadczonej przez AWS, zapewniamy, że nie są publikowane treści nieodpowiednie i budzące zastrzeżenia, które naruszają prawa osób trzecich, łamią obowiązujące przepisy lub zasady społeczności SNIPES App.

   Więcej informacji na temat Amazon Web Service Inc. oraz usług oferowanych przez AWS można znaleźć na stronie: aws.amazon.com  

  5. Dezaktywacja śledzenia w aplikacji

   Jeśli nie chcesz śledzenia w aplikacji, wybierz to w aplikacji w "Kontakt i ustawienia" "Anonimowe dane użytkownika".  

 11. Usuwanie treści i konta

  1. W każdej chwili możesz usunąć swoje zdjęcia i inne treści z aplikacji SNIPES i swojego konta. W każdej chwili możesz również usunąć swoje konto. W takim przypadku wszystkie Twoje treści zostaną automatycznie i nieodwołalnie usunięte z naszej platformy, aby nie były tam już publicznie widoczne. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby usunąć swoje konto. Należy pamiętać, że po usunięciu nie będzie można już udostępniać zdjęć i filmów. Jednak nadal możesz zamówić na snipes.pl jako gość.  

 12. Twoja odpowiedzialność

  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność - lub jego rodzice lub opiekunowie prawni - za swoje postępowanie jako użytkownik oraz za przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik zabezpiecza nas przed wszelkimi roszczeniami wysuwanymi wobec nas przez osoby trzecie w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, za które odpowiada Użytkownik.  

 13. Nasza odpowiedzialność

  1. Nie możemy w pełni sprawdzić przesłanych treści pod kątem potencjalnych naruszeń i nielegalnych treści. Wszystkie zamieszczone treści są treściami poszczególnych użytkowników i nie stają się naszymi treściami. Wyłączamy odpowiedzialność za treści niezgodne z prawem, błędne lub niepełne, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania tych treści w zakresie dozwolonym przez prawo. Dotyczy to również linków z naszej platformy do zewnętrznych stron internetowych.

   Ponosimy jednak nieograniczoną odpowiedzialność za szkody (a) wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, spowodowane naruszeniem obowiązków przez nas lub jednego z naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w naszym imieniu, (b) spowodowane brakiem gwarantowanej przez nas jakości lub (c) spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie przez nas lub jednego z naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w naszym imieniu. W przypadku szkód majątkowych lub strat finansowych spowodowanych lekkim zaniedbaniem ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego i tylko do wysokości szkody możliwej do przewidzenia w momencie zawierania umowy. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których spełnieniu partner umowy regularnie polega i może polegać. Wszelka dalsza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona. Odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje bez zmian.  

 14. Zakończenie

  1. Zastrzegamy sobie prawo do likwidacji konta bez podania przyczyn oraz do usunięcia konta i treści użytkownika. Wypowiedzenie musi być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.  

 15. Zmiany w warunkach użytkowania

  1. Mamy prawo do zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, na przykład w przypadku zmian w usługach, rozwoju technicznego lub zmian ram prawnych, pod warunkiem, że zmiany te nie zmieniają istotnych elementów umowy i nie są nadmiernie niekorzystne dla użytkownika. Jeśli wprowadzimy zmiany, poinformujemy Cię o nich z co najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w aplikacji. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, możesz zgłosić sprzeciw w okresie 4 tygodni od powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Jeśli w tym czasie nie zgłosisz sprzeciwu, automatycznie uznaje się, że zaakceptowałeś zmienione warunki użytkowania. W naszym powiadomieniu poinformujemy Państwa o prawie do wniesienia sprzeciwu, terminie oraz konsekwencjach braku sprzeciwu.