Trwa ładowanie strony...

Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI SNIPES POLSKA S.A.
 

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne
2. Przedmiot ochrony danych
3. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
4. Podstawa prawna przetwarzania danych
5. Cele reklamowe i badanie rynku
6. Newsletter
7. Konkursy
8. Cookies
9.Indywidualne polecenia produktów – Tracking Pixel
10. Google Tag Manager
11. Retargeting / Remarketing
12. Metoda integracji firmy Trusted Shops: Trustbadge
13. Przypomnienie oceny Trusted Shops
14. Zastosowanie narzędzia Kameleoon
15. Zastosowanie i korzystanie z Livereach
16. Digital Genius
17. Fit Finder
18. Nasze strony internetowe dostępne w mediach społecznościowych
19. Metody płatności
20. Proces składania zamówienia
21. Konto klienta
22. Snipes Clique
23. Cyberbezpieczeństwo
24. Bezpieczeństwo danych
25. Zautomatyzowane decyzje indywidualne lub środki służące profilowaniu
26. Udostępnianie informacji
27. Udostępnianie Twoich danych
28. Przekazanie danych do państw trzecich
29. Zmiana celu przetwarzania danych
30. Usunięcie Twoich danych
31. Twoje prawa jako osoby, której dane są przetwarzane
32. Przetwarzanie danych przy zachowaniu Twoich praw
33. Aktualizacja i zmiana
34. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych
35. Postanowienia końcowe
 

    1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

    Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, pozyskanych przez Sklep Internetowy Snipes pod adresem internetowym snipes.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym), zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Ci praw w tym zakresie.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Snipes Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, adres e-mail: onlineservice@snipes.pl, adres korespondencyjny: Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. (z dopiskiem Snipes Polska S.A.) ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław (zwana dalej Administratorem lub Spółką).

    W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Przemysław Siarka, z którym można skontaktować się w zakresie danych osobowych pisząc na adres korespondencyjny: Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Snipes Polska S.A.) ul. Lotnicza 12, 54-155 Wrocław, lub adres e-mail: iod-pl@snipes.com. Twoje dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tj. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia z dnia 16 lipca 2004 r., z późn. zm.

    W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

     

    2. Przedmiot ochrony danych

    Przedmiotem ochrony danych osobowych są dane osobowe. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art. 4 pkt 1 RODO). Są nimi np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, dane kontaktowe i wszystkie dane, które podałeś nam podczas zakładania konta. Dane statystyczne lub anonimowe, które pobieramy np. podczas wizyt w naszym Sklepie Internetowym i które nie łączą się z Tobą nie podlegają temu prawu

    3. Zleceniobiorca ochrony danych osobowych

    Urządzenie, przy użyciu którego odwiedzasz nasz Sklep Internetowy przekazuje nam automatycznie, z technicznych względów, następujące dane:

    • Rodzaj i wersja przeglądarki

    • System operacyjny

    • URL

    • Nazwa hosta danego sprzętu

    • Czas kontaktu z serwerem

    • Adres IP

    • Przy aktywnym JavaScript przeglądarka przekazuje ponadto rozdzielczość i głębię koloru okna przeglądarki

    Dane te zapisujemy dla osiągnięcia poniższych celów:

    • Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach IT

    • Ochrona przed atakami na naszą ofertę online i systemy IT

    • Zapewnienie właściwego użytkowania oferty online

    Adres IP zapisujemy przez 7 dni. Przetwarzanie danych jest związane z naszymi interesami prawnymi, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, w związku z powyższymi celami zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania usług i prowadzenia sklepu on-line..

     

    4.Przedmiot ochrony danych

    4.1. Kontakt ze Snipes Polska.

    Jeśli skontaktujesz się z nami przez wypełnienie formularza kontaktowego lub inną drogą (np. telefoniczną lub przez email), przetwarzamy Twoje zapytanie łącznie z Twoimi danymi kontaktowymi (w szczególności Twoje nazwisko, adres email oraz numer telefonu) by odpowiedzieć na Twoje pytanie. Przetwarzanie Twoich danych w tym przypadku jest zgodne z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO. Jesteśmy uprawnieni do efektywnego przetworzenia Twojej prośby, także jeśli dotyczy ona kontraktów i umów, w szczególności ich nawiązania. Jeśli jesteś dla nas (potencjalnym) partnerem biznesowym, przetwarzamy Twoje dane dotyczące zapytań o umowy by móc dane umowy zawrzeć (art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO). Dane, które nam podałeś są przez nas przechowywane do momentu gdy cel ich przechowywania ustanie (na przykład po przetworzeniu Twojego zapytania). Dlatego też przechowujemy zapytania dotyczące umów lub te o potencjalnie prawnej istotności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

    4.2. Złożenie reklamacji.

    Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym będą przetwarzane dla celów związanych z przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszenia reklamacyjnego, wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy, udzieleniem odpowiedzi oraz podjęciem innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy w związku z umową sprzedaży oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Snipes Polska SA (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO).  

     

    5. Cele reklamowe i badanie rynku

    Oferujemy Ci między innymi poniższe usługi:

    • Otrzymywanie newslettera z aktualnymi ofertami / reklamą naszych produktów
    • White mail (drogą pocztową)
    • Udział w konkursach

    W związku z wymienionymi usługami używamy Twoich danych by stworzyć i dbać o Twój profil użytkownika, w celu wysyłania Ci zindywidualizowanej oferty, która naszym zdaniem odpowie Twoim oczekiwaniom.

     

    6. Newsletter

    Dołączając do naszego newslettera zgadzasz się na to, byśmy wykorzystali podane prez Ciebie dane by wysłać Ci informacje o naszym sortymencie drogą emailową.
    Do wysłania newslettera używamy tak zwanej metody double opt-in, czyli wysyłamy Ci newsletter tylko wtedy, gdy uprzednio nam na to pozwoliłeś. Do celów statystycznych zbieramy anonimowe dane dotyczące linków, na które kliknęły osoby które otrzymały newsletter. Niemożliwe jest rozróżnienie, na jakie linki kliknęła dana osoba. W celu ulepszenia naszej oferty i dzięki Twojej zgodzie oceniamy również w spersonalizowanym formularzu linki na które klikasz w newsletterze.
    Wyślemy Ci w tym wypadku wiadomość e-mail z powiadomieniem i prośbą o kliknięcie linku w danym emailu w celu potwierdzenia chęci otrzymywania naszego newslettera.
    W przypadku zlecania przez nas przetwarzania i wysyłania newslettera usługobiorcom, są oni zobowiązani do ochrony Twoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych i pracowania z nimi tylko w ściśle określonych celach.
    Poniższe dane mogą zostać przetworzone:

    • Dane, które podałeś nam przy dołączeniu do newslettera SNIPES (adres e-mail, tytuł, imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, preferowane marki, zainteresowania, data urodzenia); ;
    • Dane, które są nam potrzebne do potwierdzenia Twojej zgody na otrzymywanie newslettera SNIPES i przetwarzanie przez nas Twoich danych (adres IP i znacznik czasu zamówienia newslettera oraz kliknięcie na linki w e-mailu potwierdzającym, oraz Twoje oświadczenia o wyrażeniu zgody);
    • Dane, które otrzymujemy gdy czytasz newslettera SNIPES (otwarcie newslettera, kliknięcia w linki zawarte w newsletterze, dane o używanym przy Ciebie urządzeniu, dane o Twojej lokalizacji na podstawie adresu IP, dostępność adresu e-mail, dokonanie zakupu na snipes.com lub akcji na stronie po kliknięciu w ofertę) – dane, które otrzymujemy gdy bierzesz udział w organizowanej przez nas loterii (informacje o konkursie, odpowiedzi);
    • Dane, które otrzymujemy podczas rejestracji konta użytkownika w naszym serwisie snipes.com (tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, data rejestracji, data ostatniego logowania, informacje o uczestnictwie w programie lojalnościowym SNIPES);
    • Dane o zakupach dokonanych przez Ciebie online lub w sklepie SNIPES (towary/usługi, kwota płatności, waluta, lokalizacja, identyfikator kasy lub terminala oraz godzina i numer procesu oraz identyfikator sklepu, wysokość rabatu);
    • Dane, które otrzymujemy podczas realizacji kuponów lub kuponów oraz podczas aktywacji kredytu (wykorzystane kupony i kupony od SNIPES, data i miejsce realizacji);
    • Dane generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej snipes.com (dostępne strony, używane usługi, lista życzeń, preferencje);
    • Dane, które otrzymujemy podczas korzystania z ankiet klientów (wyniki ankiet);
    • Dane, które generujemy na podstawie oceny ww. danych (segmenty klientów, zakładane preferencje produktowe).

    Wspomniane dane przetwarzamy tylko wtedy, gdy faktycznie je posiadamy, na przykład gdy korzystasz z funkcji naszej strony internetowej, gdy składasz zamówienia na snipes.com lub gdy bierzesz udział w jednym z naszych konkursów.
    Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 par. 1 lit. a) RODO).
    Jeśli nie chcesz otrzymywać już od nas newslettera, możesz w każdej chwili odwołać Twoją zgodę. Wystarczy wysłać nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego lub np. Przez e-mail lub drogą pocztową. W każdym newsletterze znajdziesz także link uprawniający do rezygnacji z subskrypcji.
    Przechowujemy również Twoje informacje, aby móc udowodnić wyrażoną przez Ciebie zgodę. Informacje te obejmują czas wyrażenia zgody. Owe przetwarzanie danych opiera się na art. 6 par. 1 lit. c) oraz art. 7 paf. 1 RODO. Jeśli wycofasz zgodę, niezwłocznie usuniemy Twoje dane. Po upływie miesiąca usuwamy przechowywane przez nas informacje dot. udowodnienia Twojej zgody. Dalsze przechowywanie Twoich danych jako dowód wyrażenia Twojej zgody opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, właściwej dokumentacji prowadzonej przez nas działalności oraz w celu dochodzenia, zabezpieczenia lub obrony roszczeń (art. 6 paf. 1 lit. f) RODO).

     

    7.Konkursy

    W przypadku wzięcia udziału w jednej z naszych konkursów, informacje o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych otrzymasz osobno, przy okazji wzięcia udziału w konkursie

    8. Cookies

    Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. pliki cookie. Służą one do tego, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczniejsza, a także do przyspieszenia nawigacji na naszej platformie. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (są to tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim rozpoznanie Twojej przeglądarki przy Twojej następnej wizycie (są to trwałe pliki cookie).

    Przykładowo: Aby móc korzystać z naszego koszyka, muszą być aktywne pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub ogólnie. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej jest dla Ciebie ograniczona.

    Stosujemy następujące kategorie plików cookie:

    • Cookie, które są technicznie niezbędne do działania naszej witryny.
    Pliki te są technicznie niezbędne do działania i funkcjonalności witryny. Pomagają sprawić, że strona jest technicznie dostępna i użyteczna. Oferują one ponadto niezbędne i podstawowe funkcjonalności, takie jak nawigacja na stronie, poprawne wyświetlanie strony w przeglądarce internetowej lub zarządzanie zgodami. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików

    • Pliki cookies służące do analizy
    Te pliki cookie służą do pomiaru ruchu online i analizy zachowań. Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, i ulepszać nasze usługi.

    • Pliki cookies służące do celów marketingowych
    Te pliki cookie pozwalają nam zwrócić Twoją uwagę na odpowiednie kampanie reklamowe Snipes, a także pokazywać Ci treści Snipes spersonalizowane na podstawie Twoich zainteresowań znajdujące się na stronach internetowych osób trzecich. Ponadto możemy zastosować tzw. targetowanie, aby ograniczyć częstotliwość wyświetlania reklamy i zmniejszyć liczbę wyświetlanych dla Ciebie reklam.

    Podstawą prawną używania przez nas technicznie wymaganych plików cookie w celu ochrony naszych uzasadnionych prawnie interesów jest art. § 15 par. 1 ustawy o mediach i telewizji lub art. 6 par. 1 S. 1 lit. f) RODO. Nasze uzasadnione interesy polegają w szczególności na zapewnieniu naszym użytkownikom technicznie zoptymalizowaną, przyjazną w użyciu i opartą na spełnianiu potrzeb stronę internetową oraz na zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów. Używamy również plików cookies na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w świetle art. 6 par. 1 lit. a) RODO.

    Jeżeli wykorzystujemy pliki cookies po tym, jak wyraziłeś na to zgodę, możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę (co będzie skutkowało na przyszłość), poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookies tutaj. Możesz również zmienić swoje ustawienia w dowolnym momencie poprzez link „Ustawienia plików cookie". Znajduje się on w stopce strony. Twoje odwołanie nie wpływa to, że przetworzenie Twoich danych przed odwołaniem pozostaje zgodne z prawem.

     

    9. Indywidualne polecenia produktów – Tracking Pixel

    Piksele śledzące spełniają podobne funkcje jak pliki cookie, nie są jednak zauważalne dla użytkownika. Wykorzystujemy piksele śledzące do mierzenia zachowań użytkowników, w newsletterze oraz do kontrolowania ofert w remarketingu w ramach funkcjonalności sklepu, jeśli wyrazisz na to zgodę. Dane te są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na komputerze użytkownika ani z żadną bazą danych.
    Twoją historię zakupów używamy do stworzenia osobistych rekomendacji produktów na snipes.com. Dotyczy to w szczególności artykułów i kategorii produktów, które już przeglądałeś, szukałeś lub kupiłeś. Wszystkie zebrane w tym celu informacje są przechowywane anonimowo. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. bazując na tych informacjach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 par. 1 lit. a) RODO.
    Możesz odwołać swoją zgodę zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8. Miej na uwadze, że w tym wypadku nie będziemy mogli więcej oferować Ci spersonalizowanych rekomendacji w tej przeglądarce.

     

    10. Google Tag Manager

    Nasza strona internetowa używa Google Tag Manager. Dzięki tej usłudze tagi internetowe są używane poprzez jedno miejsce. Google Tags Manager implementuje jedynie tagi. Znaczy to, że żadne cookies nie są tu instalowane i żadne dane osobiste nie są gromadzone. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma jednak dostępu do tych danych. W wypadku deaktywacji na poziomie cookies lub domeny działa ona także na tagi, jeśli zostały zaimplementowane przy pomocy Google Tag Manager.  

     

    11. Retargeting / Remarketing

     

    11.1 Google Analytics

    Jeśli wyrazisz na to zgodę, skorzystamy z usługi Google Analytics firmy Google Ireland Limited („Google"). Trzymamy się aktualnych warunków użytkowania Google Analytics oraz warunków umowy realizacji zamówienia Google, i jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w niezabezpieczonym państwie trzecim, zatwierdziliśmy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską z Google LLC według art. 46 par. 2 lit. c) RODO, więcej informacji tutaj. Laut Ziffer 10.3 der W warunkach umowy realizacji zamówienia Google znajduje się zapisywanie danych przekazanych w tych miejscach (tak zwane „data center locations“ / lokalizacje centrów danych): www.google.com/about/datacenters/locations/.
    Z tego powodu korzystamy z Google Analytics tylko wtedy, gdy wyrażasz zgodę na transmisję do wymienionych powyżej lokalizacji centrów danych. W niektórych przypadkach państwa trzecie, w których znajdują się centra danych lub z których odbywa się przetwarzanie, nie mają odpowiedniego poziomu ochrony danych bazując na decyzji Komisji Europejskiej (ilstę tzw. bezpiecznych krajów trzecich znajdziesz tutaj: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de. USA nie są na przykład obecnie uważane za bezpieczny kraj trzeci. Przekazywanie do niezabezpieczonych krajów trzecich jest ryzykowne dla Twoich danych osobowych, zwłaszcza że nie można wykluczyć dostępu władz USA do Twoich danych w przypadku przesyłania ich do USA. Prawdą jest, że tych zagrożeń nie można wykluczyć wyłącznie poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych między Snipes a podmiotem przetwarzającym lub odpowiedzialnym w państwie trzecim. Niemniej jednak postanowienia Google zawierają przetwarzanie zamówień (porównaj z privacy.google.com/businesses/processorterms/ sekcją „dodatek 2“) przez szereg środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
    Weź proszę pod uwagę powyższe okoliczności przy wyrażeniu zgody na użytkowanie naszej strony.

    Podstawowe informacje o tym, jak Google przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz tutaj: policies.google.com/privacy?hl=de.

    Jeśli wyraziłeś zgodę, będziemy korzystać z usługi analizy internetowej Google Analytics. Google Analytics zbiera od Ciebie pseudonimowe dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, w tym Twój skrócony adres IP, i wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerze Google w wymienionych powyżej lokalizacjach centrum danych. Google wykorzysta te informacje by ocenić korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz do generowania dalszych analiz i ocen związanych z korzystaniem z naszej witryny i Internetu przez użytkowników. Google może także powiązać te dane z innymi danymi o Tobie, takimi jak historia wyszukiwania, Twoje konto osobiste, dane dotyczące użytkowania innych urządzeń i inne Twoje dane zapisane przez Google. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo (np. organom państwowym) lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.
    Dane przechowywane przez Google Analytics są przechowywane przez okres 14 miesięcy. Po tym czasie Google Analytics przechowuje tylko zagregowane statystyki. Korzystanie z Google Analytics odbywa się po wyrażeniu Twojej zgody (art. 6 paf. 1 lit. a) RODO).

    Możesz odwołać swoją zgodę zgodnie z informacjami w punkcie 8.

    Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google znajdziesz tutaj: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

     

    Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy korzystać z funkcji Google Ads Remarketing od Google. Pozwala nam to reklamować naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania Google, a także na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu Google umieszcza w przeglądarce urządzenia z którego korzystasz plik cookie, który, za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzonych przez Ciebie stron, automatycznie umożliwia pokazanie Ci reklamy dostosowanej do Twoich zainteresowań. Google łączy także Twoją historię przeglądania z Twoim kontem Google i wykorzystuje informacje z Twojego konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w sieci. Jeśli jesteś zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta Twoje dane wraz z danymi z Google Analytics by stworzyć i zdefiniować listę grup docelowych dla remarketingu na różnych urządzeniach. Twoje dane osobowe zostaną tymczasowo połączone przez Google z danymi Google Analytics w celu stworzenia grup docelowych. W ramach korzystania z Google Ads Remarketing (więcej informacji w punkcie 11.1) dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (w szczególności na serwery Google LLC. w USA).
    Zwróć uwagę na wyżej wymienione informacje przed udzieleniem zgody.

    Szczegóły dotyczące przetwarzania zainicjowanego przez Google Ads Remarketing oraz sposobu, w jaki Google przetwarza dane ze stron internetowych, znajdziesz tutaj: policies.google.com/technologies/partner-sites.
    Google przechowywuje dane przez okres 14 miesięcy. Po tym czasie Google Analytics przechowuje tylko zagregowane statystyki. Google Analytics jest używane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
    Możesz odwołać swoją zgodę, postępując zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8.

     

    11.3 Microsoft Bing Ads

    Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z przyzwoleniem na wykorzystywanie na naszych stronach plików śledzących konwersje firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Kliknięcie na przekierowującą na naszą stronę reklamę Microsoft Bing powoduje zapisanie na urządzeniu końcowym użytkownika pliku cookie Bing Ads. Pozwala to na ustalenie, czy przekierowany na naszą witrynę użytkownik odwiedził wcześniej odpowiednią stronę docelową. Przekazywane nam informacje dotyczą wyłącznie ogólnej liczby użytkowników przekierowanych przez dana reklamę Bing.

    W przypadku przetwarzania danych użytkownika w niezapewniającym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych kraju trzecim obowiązuje zatwierdzona przez Komisję Europejską i zgodna z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, standardowa klauzula danych firmy Microsoft. Korzystanie z Microsoft Bing Ads dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika na przetwarzanie danych w wyszczególnionych pod adresem https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement centrach przetwarzania. Nie wszystkie kraje trzecie, w których ma miejsce przetwarzanie danych lub na terenie których znajdują się centra przetwarzania spełniają wymogi bezpieczeństwa określone przez dyrektywę Komisji Europejskiej (listę tzw. „bezpiecznych" krajów znajdziesz pod: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de.

    I tak np. USA nie są uznawane za bezpieczny kraj trzeci. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich związane jest z określonym ryzykiem. W szczególności dotyczy to USA, gdzie nie można wykluczyć ingerencji tamtejszych instytucji państwowych. Wprawdzie samo zawarcie klauzuli pomiędzy Snipes a podmiotem przetwarzającym/odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w kraju trzecim nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa danych, jednakże wytyczne Microsoft w tej kwestii (por. www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67 oddają do dyspozycji szeroką paletę techniczno-organizacyjnych działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.
    Powyższe należy mieć na uwadze przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Korzystanie z Microsoft Bing Ads odbywa się za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

    Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony danych osobowych oraz zastosowań plików cookie w produktach Microsoft i Bing Ads znajdziesz na stronie Microsoft: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

     

    11.4 Facebook Custom Audiences

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na przekazywanie danych za pomocą funkcji „Facebook Custom Audiences“. Za pomocą interfejsów aplikacji funkcje te umożliwiają przekazywanie danych o wydarzeniach lub danych z formularza kontaktowego za pomocą Facebook Pixel lub podobnych oraz pozwalają Facebookowi na zdefiniowanie osób odwiedzających naszą witrynę jako grupy docelowej dla reklam ukierunkowanych (tzw.„Facebook-Ads). Wyświetlanie naszych Facebook Ads dotyczy wyłącznie Facebooka oraz jego partnerów (tzw. „Audience Network“ – szczegółowe informacje znajdziesz pod www.facebook.com/audiencenetwork/ verfügbar i wyłącznie w przypadku zainteresowania użytkownika naszą ofertą online lub określonymi zagadnieniami/produktami (na podstawie odwiedzonych przez Ciebie witryn) prezentowanymi na Facebooku (działania te mają na celu zaklasyfikowanie użytkownika do określonej grupy, tzw. „Custom Audiences“). Za pomocą Facebook-Pixels pragniemy pokazać naszym użytkownikom wyłącznie reklamy odpowiadające ich zainteresowaniom, przy jednoczesnym ograniczeniu uciążliwości tych działań marketingowych. Facebook Pixel umożliwia ponadto ocenę skuteczności działań reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku (w przypadku, jeżeli użytkownik zostaje przekierowany na nasza witrynę po kliknięciu na reklamę – tzw. „pomiar konwersji"). Do wyżej wymienionych celów Facebook Ireland Ltd. przetwarza następujące rodzaje danych:

    - dane użytkowe (np. odwiedzone witryny, zainteresowanie konkretnymi treściami, czasy dostępu);
    - dane komunikacyjne/meta (np. dane dotyczące urządzeń, adresów IP);
    - dane typu Event (dane dotyczące użytkowników lub ich zachowania na stronie internetowej, przekazywane z naszych witryn do Facebooka np. za pomocą Facebook Pixel.

    Powyższe dane dotyczą np. odwiedzin witryny, interakcji z zawartością strony, z jej funkcjami, instalacją aplikacji, zakupami produktów itd. Przetwarzanie danych typu event ma na celu tworzenie grup docelowych dla treści i informacji marketingowych (Custom Audiences). Dane te nie zawierają treści właściwych (jak np komentarze), danych logowania, czy też danych kontaktowych (nazwisko, e-mail, numer telefonu). Dane typu event usuwane są przez Facebook po maksymalnie dwóch latach, natomiast stworzone na ich podstawie grupy docelowe usunięte zostaną w przypadku zamknięcia naszego konta na Facebooku. Powyższe służy następującym celom: cele marketingowe, tworzenie profili z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkownika), remarketing (kierowanie odpowiednich treści w stosunku do użytkowników bądź klientów odwiedzających daną stronę również na innych witrynach), pomiar konwersacji (pomiar efektywności działań marketingowych), tworzenie grup docelowych (określenie odpowiednich dla celów marketingowych grup docelowych lub tworzenie innego rodzaju treści).

    Wspólnie z Facebook Irland Ltd. odpowiadamy za pobieranie/otrzymywanie (nie dotyczy dalszego przetwarzania) w ramach przekazania danych typu event, których przekazanie nastąpiło za pomocą Facebook-Pixels lub podobnych (np. interfejsów) i zawartych na naszych witrynach funkcji. Rodzaje pobieranych/otrzymywanych danych:

    - wyświetlanie adresowanych do określonego użytkownika treści / informacji marketingowych;
    - dostarczanie wiadomości komercyjnych/dotyczących danej transakcji (komunikacja z użytkownikiem za pomocą messengera);
    - optymalizacja przedstawianych reklam oraz dopasowanie pod użytkownika funkcji oraz treści (np. bardziej szczegółowa analiza treści bądź informacje pod kątem przydatności dla danego użytkownika).

    W powyższym celu zawarliśmy z firmą Facebook Ireland umowę, dotyczącą wspólnej odpowiedzialności w kwestii przetwarzania danych. Treść umowy jest dostępna pod: de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Wszelkie udostępnione nam przez Facebook dane pomiarowe, analizy czy też raporty (w formie agregowanej, tj. anonimowo, bez informacji o poszczególnych użytkownikach) otrzymujemy nie w ramach wspólnej odpowiedzialności, lecz na podstawie umowy dotyczącej realizacji usługi („Warunki przetwarzania danych „, der „ Warunki przetwarzania danych “, jak również w oparciu o (dotyczy USA) standardową klauzulę umowną („Aneks dotyczący przekazywania danych Facebook-UE "). Zgodnie z zapisami aneksu dotyczącego przekazywania danych Facebook-UE przetwarzanie danych użytkownika może mieć miejsce również w krajach trzecich, jak np. w USA. Z tego też względu aktywowanie funkcji Facebook Custom Audiences następuje wyłącznie za wcześniejszą zgodą użytkownika. Nie wszystkie kraje trzecie, w których ma miejsce przetwarzanie danych/na terenie których znajdują się centra przetwarzania spełniają wymogi bezpieczeństwa określone przez dyrektywę Komisji Europejskiej (listę tzw. „bezpiecznych" krajów znajdziesz pod: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de. I tak np. USA nie są uznawane za bezpieczny kraj trzeci. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich związane jest z określonym ryzykiem. W szczególności dotyczy to USA, gdzie nie można wykluczyć ingerencji tamtejszych instytucji państwowych. Wprawdzie samo zawarcie klauzuli pomiędzy Snipes, a podmiotem przetwarzającym/odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w kraju trzecim nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa danych, jednakże Facebook oferuje w tej kwestii maskowanie adresu IP (IP Masking) oraz dodatkowe narzędzia zabezpieczające, takie jak: www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms.
    Powyższe należy mieć na uwadze przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Korzystanie z funkcji Facebook Custom Audiences odbywa się za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

    Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Facebook Custom Audiences znajdziesz na stronie: www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

     

    11.5 TikTok Ads / Pixel

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na wykorzystywanie na stronie tzw. funkcji “TikTok Pixel" firmy TikTok (podmiotem właściwym dla użytkowników Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland („TikTok Ireland“). Funkcja TikTok Pixel to rodzaj zaimplementowanego na witrynie kodu, za pomocą którego po uprzedniej zgodzie użytkownika możliwe jest nawiązanie połączenia z serwerami TikTok w celu śledzenia działań użytkownika na stronie. Przykładowo, w przypadku zakupu za pomocą witryny następuje uruchomienie funkcji TikTok Pixel i zapisanie działania w jednym lub kilku plikach cookie. Możliwe jest również przesłanie do serwerów TikTok spersonalizowanych danych takich jak adres IP i adres mailowy użytkownika, jak również innych danych typu numer ID i typ urządzenia, czy też rodzaj systemu operacyjnego. TikTok wykorzystuje adres mailowy oraz pozostałe informacje logowania i urządzeń do identyfikacji użytkowników naszej witryny oraz do przypisania ich działań konkretnym kontom użytkownika TikTok.

    TikTok wykorzystuje powyższe dane w celu precyzyjnego i spersonalizowanego adresowania treści marketingowych oraz do tworzenia profili zainteresowań użytkowników. Snipes nie ma dostępu do pobieranych danych, są one wykorzystywane wyłącznie do celów pomiaru efektywności zamieszczanych reklam.

    Ewentualne przetwarzanie danych w niespełniającym wymogów bezpieczeństwa odnośnie ochrony danych państwie trzecim odbywa się z zachowaniem zaleceń punktu 11.1.
    Powyższe należy mieć na uwadze przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Korzystanie z TikTok Ad Pixel ma miejsce za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

    Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych TikTok znajdziesz na stronie: www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=de-DE.

     

    11.6 Criteo

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na wykorzystywanie na stronie plików cookie/identyfikatorów reklamowych do celów marketingowych firmy Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja. Powyższe umożliwia Snipes wyświetlanie reklam zainteresowanym naszymi produktami użytkownikom na naszych stronach partnerskich, aplikacjach oraz w mailach. Technologie retargetingu wykorzystują pliki cookie lub identyfikatory reklamowe do dostosowania wyświetlanych reklam do poprzednich zachowań użytkownika na stronie.

    Snipes ma możliwość wymiany zapisanych na witrynie bądź w systemie CRM informacji rejestracyjnych użytkownika takich jak identyfikatory techniczne, z zaufanymi partnerami marketingowymi. Pozwala to na połączenie urządzeń i/lub środowisk użytkownika w celu zapewnienia ich płynnej i bezproblemowej obsługi.
    Korzystanie z Criteo odbywa się za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
    Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody .

    Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony danych osobowych oraz możliwości wykorzystania Criteo znajdziesz w Polityce prywatności pod www.criteo.com/de/privacy.

     

    11.9 Triple A

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na wykorzystywanie na naszych stronach narzędzia śledząco-raportującego TripleA firmy Artefact Germany GmbH, Rothenbaumchaussee 80C, 20148 Hamburg, Niemcy (w dalszej części tekstu: „Artefact“). Narzędzie to pozwala na ewaluację i przeprowadzanie działań marketingowych. Ponadto umożliwia ono tworzenie dostosowanych do potrzeb użytkowników witryn oraz ich ciągłą optymalizację. Zastosowanie znajdują tu technologie plików cookie i Pixel.

    W połączeniu z edycją materiałów reklamowych oraz analizą zachowań użytkownika dotyczących wyboru oraz współczynnika konwersji, pobierane i zapisywane będą dane takie jak identyfikator kampanii, usługodawcy, konwersji, wyboru, partnera, zamówienia i produktu, data i godzina zapytania serwera, adres URL strony odsyłającej, agent użytkownika, anonimowy adres IP, dane geograficzne, aaid (pliki cookie), sygnatura czasowa punktu kontaktu oraz waluta.

    Korzystanie z TripleA odbywa się za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

    Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności Artefact pod www.artefact.com/privacy-policy/.

     

    11.10 Emarsys

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na wykorzystywanie technologii firmy Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wiedeń, Austria, służących do personalizowania naszej witryny oraz zawartości newslettera, za pomocą tworzenia profili użytkowników poprzez Emarsys Marketing Cloud. W tym celu następuje zapisanie wszelkich, zebranych za pomocą poleceń JavaScript oraz plików cookie danych w banku danych Emarsys Web.

    Witryna Snipes wykorzystuje polecenia JavaScript do rejestrowania danych przeglądania i zakupu w przypadku użytkowników odwiedzających naszą witrynę oraz użytkowników będących już użytkownikami naszego newslettera. Dane te wykorzystywane są do wzbogacenia profilu klienta oraz do zindywidualizowania oferty we wszystkich naszych punktach kontaktowych. Dane osobowe użytkownika zostają ponadto zapisane w Emarsys CRM Suite i wykorzystywane do targetingu oraz tworzenia profilu w ramach aplikacji SNIPES App, witryny, chmury Salesforce Commerce Cloud, newsletter, jak również ew. pozwoleń typu push aplikacji mobilnej.

    Korzystanie z Emarsys Marketing Cloud może wiązać się z udostępnieniem danych użytkownika dla Google oraz Facebooka. W takim wypadku może dojść do przetwarzania tychże danych poza obszarem Europy. Mając na uwadze wspomniane już wcześniej czynniki ryzyka (patrz punkty niniejszej Polityki prywatności dotyczące Facebooka i Google) Emarsys stosowany jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody od użytkownika na ewentualne przekazanie danych do, niezapewniających odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, krajów trzecich. Nie wszystkie kraje trzecie, w których ma miejsce przetwarzanie danych/na terenie których znajdują się centra przetwarzania spełniają wymogi bezpieczeństwa określone przez dyrektywę Komisji Europejskiej (listę tzw. „bezpiecznych" krajów znajdziesz pod: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de. I tak np. USA nie są uznawane za bezpieczny kraj trzeci. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich związane jest z określonym ryzykiem. W szczególności dotyczy to USA, gdzie nie można wykluczyć ingerencji tamtejszych instytucji państwowych. Wprawdzie samo zawarcie klauzuli pomiędzy Snipes a podmiotem przetwarzającym/odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w kraju trzecim nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa danych, jednakże Facebook oraz Google zobowiązują się do podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych (patrz punkty niniejszej Polityki prywatności dotyczące Facebooka i Google).
    Powyższe należy mieć na uwadze przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    Automatyczne przetwarzanie danych użytkownika służy wyłącznie celom analitycznym (profiling). Matematyczno-statystyczna analiza danych ma na celu dopasowanie treści reklam do oczekiwań indywidualnego użytkownika.

    W przypadku rezygnacji z newslettera następuje zaprzestanie jego wysyłania, a dane użytkownika zostają usunięte. W przypadku posiadania konta klienta na naszej witrynie dane użytkownika ulegną usunięciu dopiero po zamknięciu konta. Powyższe nie obowiązuje w przypadku danych, których przechowanie wymagane jest przez prawo.

    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.

    Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

     

    11.11 Channelpilot

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na wykorzystywanie ChannelPilot – narzędzie marketingowe online bedące własnością Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, 20095 Hamburg. Channelpilot wykorzystuje pliki cookie do analizy podłączonych kanałów zbytu, takich jak Google. Podczas korzystania z narzędzia ma miejsce przetwarzanie adresu IP użytkownika w ramach rozpoznawania nieprawdziwych kliknięć (detekcja botów). Czas takiego przetwarzania z reguły nie przekracza 24 godzin.

    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

    Szczegółowe informacje, dotyczące ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności ChannelPilot pod: www.channelpilot.de/datenschutz.

     

    11.12 Conversion Linker

    Wyrażenie zgody oznacza przyzwolenie na wykorzystywanie Google Ads Conversion Tracking w ramach Google Tag Manager oraz Conversion Linker. Conversion Linker stosowany jest do zwiększenia wiarygodności pomiaru danych dotyczących kliknięć, a tym samym do bardziej efektywnej ewidencji konwersji. Kliknięcie na naszą reklamę wysyła do adresu URL strony konwersji dane dotyczące kliknięcia. W przypadku wyprowadzenia akcji uznanej za konwersję (np. wysłanie sygnału tagu Google Ads-Conversion-Tracking-Tags) następuje przypisanie konwersji do kliknięcia, poprzez które nastąpiło wejście użytkownika na naszą witrynę. Tag Conversion-Linker automatycznie zapisuje do adresu URL strony konwersji informacje dotyczące kliknięcia na reklamę oraz własne pliki cookie.

    Powyższe należy mieć na uwadze przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych w niezapewniającym odpowiedniego bezpieczeństwa danych kraju trzecim odbywa się w zgodzie z zapisami punktu 11.1.
    Powyższe należy mieć na uwadze przy udzielaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

    Google wykorzystuje następujące pliki cookie:

    _gcl_au, zawiera generowany losowo identyfikator użytkownika (okres przechowywania do 90 dni)
    _gcl_aw, plik cookie jest aktywowany w momencie przekierowania użytkownika z reklamy Google (po kliknięciu) na daną witrynę. Plik zapisuje, która z reklam została kliknięta, co pozwala na ocenę stopnia jej efektywności np. pod względem liczby zamówień czy też zapytań (okres przechowywania do 90 dni).

    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.

     

    12. Metoda integracji firmy Trusted Shops: Trustbadge

    Zaimplementowany na witrynie Trustbadge firmy Trusted Shops wyświetla certyfikat jakości strony, opinie użytkowników oraz oferowane po złożeniu zamówienia produkty Trusted Shops.
    Powyższe służy zagwarantowaniu naszych interesów w kwestii optymalnego wypromowania naszej oferty. Trustbadge i połączone z nim usługi stanowią własność firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.

    Poprzez wywołanie Trustbadge następuje automatyczne zapisanie przez serwer tzw. pliku logowania serwera. Plik ten zawiera dane takie jak: adres IP użytkownika, data i czas wywołania, ilość przesłanych danych, nazwa wysyłającego zapytanie providera (dane dostępu). Te dane dostępu nie podlegają analizie i są nadpisywane najpóźniej po 7 dniach od momentu odwiedzin witryny. W takim wypadku przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

    Przekazanie do Trusted Shops innych, dotyczących produktu danych ma miejsce wyłącznie w przypadku zgody użytkownika na korzystanie z innych produktów Trusted Shops, już po złożeniu zamówienia, lub gdy użytkownik jest już zarejestrownym użytkownikiem. W takim wypadku obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Trusted Shops a użytkownikiem. Podstawę umowy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

     

    13. Przypomnienie oceny Trusted Shops

    W przypadku udzielenia przez użytkownika odpowiedniej zgody podczas lub po złożeniu zamówienia, Snipes prześle adres mailowy użytkownika do Trusted Shops GmbH Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.de), celem wysyłania do użytkownika przez Trusted Shops przypomnienia o dokonaniu oceny danego produktu.

    Korzystanie z Trusted Shops wymaga zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
    Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie udzielonej Trusted Shops zgody.  

     

    14. Zastosowanie narzędzia Kameleoon

    Użytkownik może udzielić zgody na wykorzystanie na witrynie narzędzia analizująco-testującego Kameleoon. Oferowane przez Kameleoon możliwości oceny wykorzystania strony internetowej oraz tworzenia raportów aktywności na stronie pozwalają na stałe podnoszenie jakości naszych usług. Aplikacja umożliwia analizę zachowania się użytkowników poprzez ich segmentowanie. Na podstawie analizy danych logowania możliwe jest określenie sposobów korzystania z witryny przez poszczególne segmenty użytkowników, ustalenie odwiedzonych Landing-Pages oraz określenie działań umożliwiających zwiększenie współczynnika klikalności.

    Do celów analizy korzysta się z połączonych z anonimowym identyfiaktorem plików cookies/lokalnej pamięci przeglądarki (patrz wyżej). Adres IP użytkownika nie jest zapisywany i podlega pełnej anonimizacji. Informujące o sposobach korzystania z witryny dane pochodzące z plików cookie / lokalnej pamięci przesyłane są na znajdujące się na terenie Niemiec serwery Kameleoona, gdzie następnie odbywa się ich anonimizacja i agregacja. Przekazany w ramach korzystania z narzędzia Kameleoon adres IP użytkownika nie jest łączony z pozostałymi danymi w Kameleoon.

    Podstawę prawną zapisywania plików cookies stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a) RODO).

    Zapisy punktu 8 umożliwiają cofnięcie takiej zgody.  

     

    15. Zastosowanie i korzystanie z Livereach

    Na płaszczyźnie mediów społecznościowych, w tym w szczególności Instagramu, regularnie dochodzi do kontaktu z zamieszczającymi tam swoje treści foto i wideo („Treści") użytkownikami („Użytkownicy"). Odbywa się to m.in. na zasadzie zlinkowania naszego profilu na Instagramie @snipes lub też poprzez zamieszczenie jednego z naszych hashtagów - np. #snipesknows.

    Zlinkowane treści zawierają oferowane przez nas produkty. W celu znalezienia i wykorzystania tych przydatnych dla nas treści korzystamy z narzędzia firmy trzeciej - Gorilla GmbH, Geisbergweg 8, 48143 Münster - “Livereach". Po znalezieniu przez Livereach interesujących nas i dostępnych publicznie treści, kontaktujemy się z zamieszczającym je użytkownikiem. Poprzez wyrażenie zgody na warunki uczestnictwa użytkownik ma możliwość udostępnienia nam praw autorskich.

    Udostępnione w ten sposób treści mogą zostać przez nas (z zachowaniem odpowiednich wymogów) udostępnione zarówno w Internecie (np. w naszym sklepie online), jak i w formie drukowanej. Wraz z treściami możliwe jest również udostępnienie powiązanych z oryginalną treścią danych dotyczących użytkownika (np. nazwa/nick użytkownika.

    Livereach wykorzystywany jest w naszym interesie i do celów promujących markę oraz produkty. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypaku art. 6 ust. 1 lit. b), wzgl. f) RODO (o ile użytkownik nie zawarł/nie zamierza zawrzeć ze Snipes odpowiedniej umowy.

    Polityka prywatności podmiotu trzeciego - Livereach dostępna jest pod tutaj .

     

    16. Digital Genius

    Funkcja Customer Service Automation realizowana jest z pomocą podmiotu trzeciego: DigitalGenius, 110 Clifton Street, Londyn EC2A 4HT, Wielka Brytania. DigitalGenius umożliwia odbiór informacji z Salesforce, ich przesył i przetworzenie na platformie DigitalGenius oraz automatyczne przesłanie z powrotem do klienta. Opisana usługa wymaga przetworzenia przez DigitalGenius danych osobowych. Okres przechowywania danych na platformie wynosi 30 dni. Usługa ma na celu szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na zapytania klientów. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) wzgl. f) RODO (o ile użytkownik nie zawarł/nie zamierza zawrzeć ze Snipes odpowiedniej umowy). W takim wypadku naszym nadrzędnym, uzasadnionym interesem jest zapewnienie odpowiednich kanałów komunikacyjnych.

     

    17. Fit Finder

    Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy korzystać z Fit Finder, usługi świadczonej przez spółkę Fit Analytics GmbH, Voigtstr. 3, 10247 Berlin. Usługa ta oferuje aplikację w sklepie internetowym, dzięki której możesz otrzymać porady dotyczące rozmiaru poszczególnych elementów garderoby. Korzystanie z usługi Fit Finder jest możliwe w sklepie internetowym bez rejestracji. W celu uzyskania porady dotyczącej konkretnej części garderoby, wymagane są następujące informacje:

    • Płeć
    • Wzrost
    • Waga
    • Wiek
    • Ubiór lub marka porównawcza (opcjonalnie)
    • Rozmiar biustonosza (kobiety)
    • Sylwetka
    • Preferencje w zakresie dopasowania

    Ponadto, po wprowadzeniu swoich danych uzyskasz dostęp do zakupów w sklepie internetowym w celu uzyskania jak najdokładniejszej porady dotyczącej rozmiaru. Usługa Fit Analytics zapisuje informacje pod losowo generowanym identyfikatorem sesji. Plik cookie sesji Fit Analytics zawiera identyfikator sesji i odnosi się do Twoich danych przechowywanych w bazie danych. Plik cookie poprawia użyteczność usług Fit Analytics poprzez rozpoznawanie powracających użytkowników, a tym samym ułatwia Tobie korzystanie z usługi. Oznacza to, że nie musisz ponownie wprowadzać danych, gdy korzystasz z aplikacji po raz kolejny.

    Korzystanie z usługi Fit Finder odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8.

     

    18. Nasze strony internetowe dostępne w mediach społecznościowych

    W sytuacji, gdy nasze strony internetowe zawierają symbole następujących dostawców mediów społecznościowych, używamy ich do pasywnego łączenia się ze stronami poszczególnych dostawców.

    18.1 Fanpage na Facebooku

    Możesz nas znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Snipes.com/.
    W przypadku użytkowników spoza USA i Kanady, Facebook jest obsługiwany przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland"). W przypadku użytkowników w USA i Kanadzie operatorem Facebooka jest Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

    Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany(-a) na Facebooku i odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku, Facebook może zbierać od Ciebie pseudoanimowe dane dotyczące użytkowania. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ sowie oraz https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. W polityce danych znajdziesz również informacje na temat możliwości ustawień swojego konta na Facebooku.
    Facebook Ireland może udostępniać Twoje dane w ramach grupy przedsiębiorstw Facebook oraz podmiotom trzecim. Może to prowadzić do przekazywania danych osobowych do USA i krajów, odnośnie do których nie zapadła decyzja UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych. W takim przypadku Facebook Ireland zastosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z Art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Więcej informacji znajdziesz również w polityce danych Facebooka. Podczas Twoich odwiedzin naszego fanpage'a na Facebooku jesteśmy również wspólnie z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie tak zwanych danych Insights. Za pomocą danych Insights Facebook Ireland analizuje zachowanie na naszym fanpage'u na Facebooku. Dane te są nam przekazywane w formie anonimowej. W tym celu zawarliśmy z Facebook Ireland umowę o współodpowiedzialności za przetwarzanie danych, która jest dostępna tutaj: de-de.facebook.com/lega/terms/page_controller_addendum. W tym celu Facebook Ireland zobowiązuje się m.in. do przejęcia podstawowej odpowiedzialności za przetwarzanie danych Insights zgodnie z RODO oraz do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights. Przetwarzanie służy naszym uzasadnionym interesom gospodarczym polegającym na odpowiednim dostosowaniu i optymalizacji naszego fanpage’a na Facebooku, Art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

    Zwracamy również Twoją uwagę na następujące fakty: jeśli odwiedzasz lub lubisz nasz fanpage na Facebooku jako zarejestrowany użytkownik Facebooka, Facebook Ireland gromadzi Twoje dane osobowe. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany(-a) na Facebooku i odwiedzasz nasz fanpage na Facebooku, Facebook może zbierać od Ciebie dane dotyczące użytkowania z użyciem pseudonimów.

    W poszczególnych przypadkach Facebook Ireland zbiera następujące informacje:

    • Wywołanie strony lub posta lub wideo ze strony,
    • Subskrypcja lub zakończenie subskrypcji strony,
    • Oznaczenie strony lub posta za pomocą „Lubię to" lub „Nie lubię",
    • Polecenie strony w poście lub komentarzu,
    • Komentowanie, udostępnianie lub odpowiadanie na posty na stronie (w tym rodzaj reakcji),
    • Ukrywanie posta na stronie lub zgłoszenie go jako spam,
    • Kliknięcie linku z innej strony na Facebooku lub ze strony internetowej znajdującej się poza Facebookiem, który prowadzi do tej strony,
    • Najechanie myszką na nazwę lub zdjęcie profilowe strony w celu zobaczenia podglądu zawartości strony,
    • Kliknięcie strony internetowej, numeru telefonu, przycisku „Zaplanuj trasę" lub innego przycisku na stronie,
    • Informacje o tym, czy jesteś zalogowany na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania strony lub interakcji z nią lub jej zawartością.
    Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka znajdującej się pod adresem de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

    18.2 Instagram

    Nasza strona na Instagramie znajduje się pod adresem https://www.instagram.com/snipes/.
    W przypadku użytkowników spoza USA i Kanady, Instagram jest obsługiwany przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland"). W przypadku użytkowników w USA i Kanadzie operatorem Instagrama jest Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.
    Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama znajdującej się pod adresem <help.instagram.com/155833707900388.

    18.3 YouTube

    Nasza strona w serwisie YouTube znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/user/snipes.
    W przypadku użytkowników z EOG i Szwajcarii Google jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Republika Irlandii, natomiast poza tym obszarem przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
    Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google znajdującej się pod adresem policies.google.com/privacy?hl=de.

    18.4 Spotify

    Nasza strona w serwisie Spotify znajduje się adresem open.spotify.com/user/snipesshop .
    Spotify jest obsługiwane przez Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Sztokholm.
    Więcej informacji można znaleźć we wskazówkach dot. ochrony danych osobowych znajdujących się pod adresem www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

    18.5 Funkcje społecznościowe

    Podczas odwiedzin naszych stron w mediach społecznościowych (np. fanpage na Facebooku), przetwarzamy określone dane pochodzące od Ciebie, np. kiedy wchodzisz w interakcję z naszą stroną lub naszym kontem, lubisz lub komentujesz post, odpowiadasz lub przekazujesz inne treści. Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udostępnieniu Tobie odpowiednich funkcji w naszych mediach społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także za Twoją zgodą względem poszczególnych operatorów platform (np. Facebook Ireland, LinkedIn Ireland), art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub Twój stosunek umowny z operatorami poszczególnych platform (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
    Zwracamy uwagę, że te obszary są publicznie dostępne. Wszystkie dane osobowe, które tam wprowadzasz lub podajesz podczas rejestracji mogą być przeglądane przez inne osoby. Nie możemy kontrolować sposobu, w jaki sposób inni użytkownicy wykorzystują te informacje. W szczególności nie możemy zapobiec przesyłaniu do Ciebie niechcianych wiadomości przez podmioty trzecie.

    Treści publikowane w obszarach społeczności mogą być zapisywane przez nieograniczony czas. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli zamieszczone przez Ciebie treści, wyślij nam e-mail na adres podany w punkcie 2 powyżej.

     

    19. Metoda płatności

    Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane w celu realizacji płatności, np. gdy kupujesz produkt za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. W zależności od metody płatności przekażemy Twoje informacje dotyczące płatności podmiotom trzecim (np. w przypadku płatności kartą kredytową będzie to dostawca Twojej karty kredytowej).

    Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. b) RODO, o ile przetwarzanie jest niezbędne do przetwarzania płatności oraz Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, przy czym naszym nadrzędnie prawnie uzasadnionym interesem jest prawidłowe przeprowadzenie płatności.
    W naszym sklepie internetowym oferujemy zasadniczo następujące metody płatności:

    19.1 Karty kredytowe

    Akceptujemy karty VISA i Mastercard.
    Jeśli wybierzesz tę metodę płatności, zostaniesz przekierowany(-a) na zewnętrzną stronę internetową (Saferpay) spółki Six Payment Services AG. Tam dokonywany jest zapis danych z karty. Ewentualne uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które może być wymagane, zostanie przeprowadzone przez Saferpay.
    Więcej informacji na temat usługi Saferpay można znaleźć tu: www.six-payment-services.com/de/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html.

    Ważne informacje dot. bezpieczeństwa:
    W przypadku użycia Twojej karty niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby nieupoważnione, masz możliwość wniesienia sprzeciwu do wystawcy karty kredytowej.
    Najwyższe możliwe bezpieczeństwo: Dzięki najnowszemu szyfrowaniu metodą SSL gwarantujemy optymalną ochronę Twoich danych osobowych w strefie kasowej naszego sklepu internetowego.
    Dodatkowo, podczas gdy dokonujesz płatności kartą kredytową, zabezpieczamy całą transakcję poprzez odpytanie numeru weryfikacyjnego karty (CVC2 lub CVV2). Warto wiedzieć, że numery te nie są przechowywane na pasku magnetycznym karty kredytowej i dlatego nie pojawiają się na dowodach płatności

    19.2 PayPal

    W przypadku płatności metodą PayPal Twoje dane do płatności zostaną przesłane do PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanego dalej „PayPal"). Identyfikacja nastąpi po zalogowaniu się na swoje konto PayPal.
    Więcej informacji o ochronie danych można znaleźć w informacjach o ochronie danych PayPal:
    www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

    19.3 Przelewy24

    W ramach procesu składania zamówienia, po wybraniu swojego banku zostaniesz automatycznie przekierowany do bezpiecznego formularza płatności. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych pochodzącymi bezpośrednio od Przelewy24.

     

    20. Proces składania zamówienia

    W ramach procesu składania zamówienia zbierane są od Ciebie następujące dane osobowe:
    Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie) oraz dane zbierane przez aplikacje opisane powyżej oraz przez podmioty przetwarzające dane / usługodawców.

    Powiązane przetwarzanie odbywa się w celu realizacji Twojego zakupu.
    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. b) RODO. W przypadku zakupu towaru w naszym sklepie internetowym (zawarcie umowy) wymagane jest podanie danych osobowych. Jeśli nie podasz powyższych danych, zakup w naszym sklepie internetowym nie będzie możliwy.
    Dane są udostępniane handlowcom, pracownikom zajmującym się kwestiami logistycznymi oraz usługodawcom/podmiotom przetwarzającym dane związane z zamówieniem (patrz 28.3).
    Twoje dane będą przechowywane do czasu zrealizowania odpowiedniej umowy sprzedaży, a poza tym w formie zanonimizowanej i zablokowanej, o ile w odniesieniu do dokonanych transakcji obowiązują ustawowe okresy przechowywania.  

     

    21. Konto klienta

    Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych („Moje Konto"). Rejestracja jest konieczna w celu założenia Twojego konta klienta.
    Snipes wykorzystuje Twoje dane osobowe na potrzeby zarządzania kontem Snipes („Moje konto"), łącznie z uzyskaniem zgody, ustaleniem i potwierdzeniem tożsamości użytkownika na koncie, zapobieganiem dostępu i wykorzystania przez podmioty nieautoryzowane oraz ograniczeniem użytkowania przez nieletnich, wysyłaniem komunikatów i powiadomień, podejmowaniem działań przeciwko nieprawidłowego użycia konta, dochodzeniem naruszeń regulaminu oraz przetwarzaniem cofnięcia zgody. Twoje dane osobowe wykorzystujemy również, aby zaoferować Ci spersonalizowaną obsługę online i natychmiast przekazać Ci informacje o Twoim zakupie.
    Przetwarzanie Twoich danych osobowych konta odbywa się na podstawie Twojej zgody udzielonej podczas tworzenia konta klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
    Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do udostępnienia konta.
    Dane osobowe, które są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celu udostępnienia Ci konta klienta, zostaną usunięte po jego zamknięciu.
    Możesz wycofać swoją zgodę zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8.

     

    23. Cyberbezpieczeństwo

    23.1 Szyfrowanie za pomocą protokołu SSL

    Snipes używa standardowych środków bezpieczeństwa za pośrednictwem Twojej przeglądarki - tak zwanego szyfrowania metodą SSL. Dane użytkownika są szyfrowane za pomocą protokołu SSL, tzw. szyfrowania metodą SSL. Dane użytkownika są szyfrowane certyfikatami SSL (klasa 2), 256-bitowe szyfrowanie z maksymalną długością klucza wynoszącą 2048 bitów. Obszary chronione protokołem SSL można rozpoznać po symbolu kłódki w przeglądarce. Bezpieczne połączenia można zazwyczaj rozpoznać po adresie zaczynającym się od „https://". Jeśli klikniesz dwukrotnie na symbol kłódki, otrzymasz więcej informacji o certyfikacie bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe są przez nas bezpiecznie przesyłane za pomocą tego szyfrowania. Dotyczy to zarówno Twojego zamówienia, a także logowania klienta. Nikt nie może co prawda zagwarantować absolutnej ochrony. Stosujemy jednak działania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia naszej strony internetowej i innych systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Twoich danych przez osoby nieuprawnione.

    23.2 Perimeter-X

    Korzystamy z usług firmy PerimeterX, Inc., 181 2nd Ave, Suite # 600, San Mateo, Kalifornia 94401, USA. Firma ta sprawdza, czy nasza strona internetowa jest otwierana przez ludzi, czy może ma to miejsce automatycznie. Celem jest wykrywanie prób oszustwa i zapobieganie atakom na naszą stronę internetową. W tym celu za pośrednictwem serwera usługi PerimeterX przesyłamy Twoje żądanie dostępu na początku Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, a także częściowo podczas Twojej sesji. Usługa ta zbiera następujące kategorie danych:

    • Ruchy myszy, docelowe kliknięcia i szybkość;
    • Szybkość wprowadzania informacji na klawiaturze;
    • Używana przeglądarka i inne informacje (np. typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, zainstalowane wtyczki, godzina i data);
    • Identyfikatory urządzeń;
    • Nagłówki żądań HTTP, które są wysyłane przez przeglądarkę podczas odwiedzania stron w witrynie Partnera Lojalnościowego;
    • adres IP Twojego urządzenia;
    • Lokalizacja urządzenia końcowego uzyskiwana na podstawie adresu IP.

    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy polegają na zapewnieniu ochrony i integralności naszej strony internetowej.

     

    24. Bezpieczeństwo danych

    Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych, czyli poufnego obchodzenia się z danymi osobowymi. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z rozwojem technologicznym.

     

    25. Zautomatyzowane decyzje indywidualne lub środki służące profilowaniu

    Nie używamy zautomatyzowanego przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji lub profilowania

     

    26. Udostępnianie informacji

    Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przekazywane bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody tylko w następujących przypadkach:

    26.1

    W sytuacji, w której konieczne będzie zbadanie nielegalnego korzystania z naszych usług lub na potrzeby dochodzenia roszczeń prawnych, dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania oraz, w razie potrzeby, poszkodowanym osobom trzecim. Dzieje się tak jednak tylko wówczas, gdy występują konkretne przesłanki zachowania niezgodnego z prawem lub nadużycia. Przekazywanie danych może mieć również miejsce wówczas, jeżeli służy to egzekwowaniu zapisów umów lub innych porozumień. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do udzielania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Są to organy ścigania, organy ścigania wykroczeń administracyjnych, z tytułu których zasądzane są grzywny oraz organy podatkowe.
    Dane te są przekazywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, ścigania przestępstw oraz zabezpieczeniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

    26.2

    Twoje dane zostaną przekazane firmie kurierskiej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia towaru. Firma kurierska wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji dostawy. W celu przetwarzania płatności przekazujemy Twoje dane do płatności instytucjom finansowym, którym zlecono płatność, serwisowi PayPal lub innym dostawcom usług płatniczych. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do celów reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Po całkowitej realizacji umowy i zapłaceniu pełnej ceny zakupu Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania wynikających z przepisów prawa podatkowego i handlowego.

    26.3

    26.3 W celu realizacji usług jesteśmy zdani na powiązane umownie firmy zewnętrzne oraz zewnętrznych dostawców usług („podmioty przetwarzające dane"). W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane tym podmiotom w celu umożliwienia im dalszego realizowania zamówienia. Podmioty przetwarzające są przez nas starannie wybierane i regularnie sprawdzane, aby zapewnić ochronę Twoich praw i swobód. Podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów przez nas określonych, my natomiast jesteśmy również umownie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

    Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym odbywa się na podstawie Art. 28 ust. 1 RODO. Za pośrednictwem podmiotów przetwarzających wymienionych już w niniejszej informacji o ochronie danych korzystamy również z następujących kategorii podmiotów przetwarzających:

    • Dostawca usług IT
    • Dostawca usług w chmurze
    • Dostawca oprogramowania

    26.4

    26.4 W obrębie procesów administracyjnych oraz organizacji naszej działalności, rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak: np. proces archiwizacji ujawniamy lub przekazujemy te same dane, które otrzymaliśmy w kontekście świadczenia naszych usług wynikających z umowy, w razie potrzeby organom administracji finansowej, doradcom, takim jak np. doradcy podatkowi lub audytorzy oraz innym biurom pobierania opłat i dostawcom usług płatniczych.
    Dane te są przekazywane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej, wykonywaniem naszych zadań i świadczeniem naszych usług, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub na podstawie obowiązku prawnego, zgodnie z art. art. 6 ust. 1 świeci c) RODO.

    26.5

    26.5 W ramach dalszego rozwoju naszej działalności, struktura spółki Snipes SE może ulec zmianie wraz ze zmianą formy prawnej, tworzeniem, kupnem lub sprzedażą spółek zależnych, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników przedsiębiorstwa. W przypadku takich transakcji wraz z przekazywaną częścią przedsiębiorstwa zostają przekazane w szczególności dane naszych klientów i osób kontaktowych. W każdym przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie opisanym powyżej, zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych i odpowiednimi przepisami o ochronie danych.
    Ewentualne przekazanie danych osobowych jest uzasadnione tym, że mamy prawnie uzasadniony interes w dostosowaniu naszej formy korporacyjnej do okoliczności ekonomicznych i prawnych, jeśli to konieczne, zgodnie z zapisami Art. 6 ust.1 lit. f) RODO.

     

    27. Udostępnianie Twoich danych

    Nie jesteś ani prawnie, ani umownie zobowiązany do udostępnienia swoich danych.
    Podanie przez Ciebie danych jest jednak konieczne w pewnym zakresie, abyśmy mogli udostępniać Ci funkcje dostępne na naszej stronie internetowej i w ramach naszych usług. W szczególności udostępnienie przez Ciebie Twoich danych jest niezbędne, abyśmy mogli otrzymywać i przetwarzać Twoje zapytania w celu ułatwienia rozpoczęcia lub wykonania umowy, a także abyś mógł korzystać z funkcji społecznościowych powiązanych z naszymi stronami internetowymi występującymi w mediach społecznościowych. Ponadto podanie Twoich danych jest niezbędne do otrzymania i rozpatrzenia Twojego zgłoszenia.

    W sytuacji, w której podanie przez Ciebie danych będzie konieczne, wskażemy Ci to poprzez oznaczenie tego wymogu jako pola obowiązkowego podczas wprowadzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli wymagane są dane, ich niepodanie będzie oznaczać, że nie możemy świadczyć odpowiednich funkcji i usług, w szczególności nie będziemy mogli odbierać i przetwarzać Twoich zapytań i/lub umożliwić zainicjowania lub realizacji zapisów umowy. Ponadto nie możesz korzystać z funkcji społecznościowych naszych stron internetowych dostępnych w mediach społecznościowych. Jeśli nie podasz nam niezbędnych danych w związku z Twoim zgłoszeniem, nie będziemy mogli go rozpatrzyć. Jeśli chodzi o informacje dobrowolne, brak ich podania oznacza, że nie możemy zapewnić odpowiednich funkcji i usług lub nie możemy ich świadczyć w zwykłym zakresie.

     

    28. Przekazanie danych do państw trzecich

    Przetwarzamy również dane w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG"), w tzw. państwach trzecich lub przekazujemy dane do odbiorców w tych państwach trzecich. Dotyczy to również USA. Należy pamiętać, że w przypadku niektórych z tych krajów trzecich Komisja UE nie podjęła obecnie decyzji odnośnie do których nie zapadła decyzja UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych w tych krajach trzecich. Przy konstruowaniu stosunków umownych z odbiorcami w krajach trzecich stosujemy zatem standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z Art. 46 ust.2 lit. c) RODO lub polegamy na Twojej zgodzie wyrażonej zgodnie z art.49 ust.1 lit. a) RODO. Z naszymi usługodawcami, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu („podmioty przetwarzające dane"), zawieramy standardowe klauzule umowne dotyczące przesyłania danych do państw trzecich w celu przekazywania ich podmiotom przetwarzającym. W przypadku przekazywania danych podmiotom trzecim w krajach trzecich stosujemy standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych stronom trzecim jako administratorom danych. Możesz poprosić o kopię tych standardowych klauzul umownych, korzystając z danych kontaktowych wyszczególnionych w punkcie 2.

     

    29. Zmiana tytułu przelewu

    Twoje dane będą przetwarzane w celach innych niż opisane, jeżeli zezwala na to przepis prawa lub wyraziłeś(-aś) zgodę na zmianę celu przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Cię o tych innych celach przed dalszym przetwarzaniem i udzielimy wszelkich istotnych informacji.

     

    30. Usunięcie Twoich danych

    O ile niniejsza informacja o ochronie danych nie stanowi inaczej, usuniemy lub zanonimizujemy Twoje dane, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy lub wykorzystaliśmy zgodnie z poprzednimi ustępami. Dalsze przechowywanie danych będzie miało miejsce tylko wówczas, gdy będzie to konieczne ze względów prawnych, w szczególności w celu dochodzenia, zabezpieczenia lub obrony roszczeń. Przechowywanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, właściwej dokumentacji naszej działalności gospodarczej oraz ochrony naszych pozycji prawnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli Twoje dane są istotne dla zawarcia umowy lub wykonania umowy, są one przechowywane w celu nawiązania i realizacji odpowiedniego stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). O ile jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania Twoich danych, będziemy również przechowywać Twoje dane przez okres przewidziany przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Wymogi prawne dotyczące przechowywania mogą wynikać w szczególności z okresów przechowywania określonych w niemieckim Kodeksie handlowym (HGB) lub niemieckiej Ordynacji podatkowej (AO). Okres przechowywania danych zgodnie z tymi przepisami wynosi zwykle od 6 do 10 lat od końca roku, w którym zakończono odpowiedni proces, np. zrealizowaliśmy całkowicie Twoje zapytanie lub umowa dobiegła końca.

     

    31. Twoje prawa jako osoby, której dane są przetwarzane

    W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przysługują Ci opisane poniżej prawa. W celu dochodzenia swoich praw możesz złożyć wniosek pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres podany w punkcie 2 umieszczonym powyżej.

    31.1 Prawo dostępu do danych

    Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie w zakresie art. 15 RODO oraz art. 34 Ustawy federalnej o ochronie danych osobowych.

    31.2 Prawo do korygowania nieścisłych danych

    Masz prawo, zgodnie z Art. 16 RODO, zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych dotyczących Ciebie, jeśli są one nieprawidłowe.

    31.3 Prawo do usunięcia danych

    Masz prawo, w przypadku wystąpienia warunków opisanych w art. 17 RODO i art. 35 Ustawy federalnej o ochronie danych osobowych, zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Przesłanki te przewidują w szczególności prawo do usunięcia danych osobowych, które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub są przetwarzane w inny sposób, a także w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem, wniesienia sprzeciwu lub wystąpienia obowiązku usunięcia danych zgodnie z prawem europejskim lub prawem obowiązującym w państwie członkowskim, któremu podlegamy.

    31.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

    Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych zgodnie z art. 18 RODO. Prawo to przysługuje w szczególności w przypadku sporu między Tobą a nami w zakresie poprawności danych osobowych, przez okres, w którym należy sprawdzić ich prawidłowość oraz w przypadku, gdy zamiast usunięcia zażądasz ograniczenia przetwarzania, jeśli prawo do usunięcia przysługuje Tobie; także w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do realizacji, ale są potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń, a skuteczne złożenie sprzeciwu między Tobą a nami jest poddane wątpliwościom.

    31.5 Prawo do możliwości przekazania danych

    Masz prawo otrzymać przekazane nam przez Ciebie dane osobowe, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

    31.6 Prawo do sprzeciwu

    Masz w każdej chwili prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO), które Ciebie dotyczą, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, o ile przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy mogli przedstawić wiążące, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeśli przetwarzanie danych służy do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    Masz prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej, w tym profilowania. Po złożeniu sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych.

    32. Przetwarzanie danych przy zachowaniu Twoich praw

    Informujemy, że jeśli zdecydujesz się użyć Twoich praw z art. 15 do 22 RODO, przetwarzamy Twoje dane osobiste które podałeś by się z nami skontaktować. Przetwarzanie danych w tej sytuacji opiera się na art. 6 rozdział. 1 lit. c) RODO oraz art. 15 do 22 RODO i § 34 rozdział. 2 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych.

     

    33. Aktualizacja i zmiana

    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji postanowień o ochronie danych osobowych oraz przetwarzania danych w linii z aktualnymi decyzjami rządu. Sprawdź nasze postanowienia o ochronie danych osobowych przed złożeniem zamówienia, by poznać ich aktualny stan.

     

     

    34. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

    Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres korespondencyjny bądź e-mail wskazany na wstępie Polityki. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

     

     

    35. Postanowienia końcowe

    Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 28.01.2022r.